Vállalkozásként való adományozás előnyei

A támogatásra fordított összeg a társasági adóalapot csökkenti…

…közhasznú szervezettel kötött adományozási szerződés keretében a (…) törvény szerinti közhasznú tevékenység támogatására önkéntesen az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás könyv szerinti értékének 20 százaléka – tartós adományozási szerződés keretében 40 százaléka – közhasznú szervezet támogatása esetén. Ennek az adózás előtti eredmény csökkentésnek az előfeltétele, hogy a támogató/adományozó rendelkezzen a közhasznú szervezet által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, a támogatás, juttatás összegét, célját. (1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról.)

Adóalap megállapítása céljából kiállított igazolás – minta

Adóalap megállapításához szükséges adományozási szerződés – minta